「Hók-ăng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
'''Hók-ăng-uâ''' (福安話) sê [[Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄]] báe̤k buô [[huŏng-ngiòng]] siŏh cṳ̄ng dâi-biēu [[ngṳ̄huŏng-ngiòng]], sāi gì nè̤ng ciō-iéu diŏh [[Hók-gióng-sēng]] [[Mìng-dĕ̤ng]] gì [[Nìng-dáik]] dê-kṳ̆. [[Hók-ăng]]-kiŏng sê Hók-ăng-uâ gì dâi-biēu kiŏng, gó-chṳ̄ hô̤ ciā miàng-cê.
 
Hók-ăng gô-dā̤ sê Nìng-dáik dê-kṳ̆ gì ùng-huá dṳ̆ng-sĭng. [[Chĭng-dièu]] muăk-nièng, chók-hiêng siŏh buōng ciŏng-muòng gái-siêu Hók-ăng-uâ ĭng-ông gì ông-cṳ̆, miàng-cê hô̤ lō̤ «[[Ăng-kiŏng Báik-ĭng]]» (安腔八音).