「Giĕ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: {{Taxobox | color = pink | name = Giĕ | image = Female pair.jpg | image_width = 220px | image_caption = Giĕ-gĕ̤ng(cō̤-biĕng) gâe̤ng giĕ-mō̤(iêu-biĕng)...)
 
'''Giĕ'''(雞) sê siŏh cṳ̄ng [[cēu]], iâ sê siŏh cṳ̄ng gă-iōng-huá gì dông-ŭk. Giĕ sê [[ìng-lôi]] có̤i cā [[gă-iōng-huá]] gì siŏh cṳ̄ng cēu, [[giĕ-nṳ̆k]] gâe̤ng [[giĕ-lâung]] dŭ sê gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gì ciō-iéu sĭk-pīng.
 
Giĕ iâ sê [[séksĕk-nê săng-ngáu]](十二生肖) cĭ ék, dó̤i-éng gì dê-ciĕ(地支) sê iū(酉), sèng-dāu sê [[gàu]], â-dāu sê [[kēng]].
 
{{Săng-ngáu}}
匿名使用者