「Nièng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Nièng''' (年) sê siŏh ciáh sì-găng dăng-dôi, chă-bók-dŏ̤ siŏng-dŏng dê-giù ièng tái-iòng chiŏ-chiŏ siŏh kuàng gì siŏh ciáh ciŭ-gĭ. ...)
 
'''Nièng''' (年) sê siŏh ciáh [[sì-găng]] dăng-dôiôi, chă-bók-dŏ̤ siŏng-dŏng [[dê-giù]] ièng [[tái-iòng]] chiŏ-chiŏ siŏh kuàng gì siŏh ciáh [[ciŭ-gĭ]].
 
[[Category:Sì-găng]]
匿名使用者