「Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{twinLAT|推廣普通話}}
[[File:Dajia-shuo-Putonghua-2817.jpg|thumb|right|200px|[[Siông-hāi]] siŏh ciáh iéuéu-dê-nguònghuòng guá gì biĕu-ngṳ̄, gà̤-dēng siā: „Kī-dâe̤ng gáuk-nè̤ng gōng Pū-tŭng-uâ, giĕ-huáng ngṳ̄-ngiòng ùng-cê.”]]
'''Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ'''(推廣普通話) sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] diŏh [[Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k]] sāi gáuk cṳ̄ng chiū-dâung tŭi-guōng [[Pū-tŭng-uâ]] gì dâi-gié.<ref>[http://www.edu.cn/20011114/3009780.shtml 国务院关于推广普通话的指示 ''(Guók-ô-iêng ô-guăng tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ gì cī-sê)'']</ref> Dṳ̆ng-guók gì [[hièng-huák]] ciŏng Pū-tŭng-uâ diâng có̤ sê có̤i ciō-iéu gì guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng, gì-tă gì gáuk cṳ̄ng [[Háng-ngṳ̄-cŭk]] ngṳ̄-ngiòng, chŭi-iòng-gōng ké̤ṳk guók-cié gà̤-dēng duâi buô-hông hŏk-ciā gâe̤ng ngṳ̄-ngiòng-hŏk gĭ-gáiu nêng-dêng sê gâe̤ng Pū-tŭng-uâ mâ̤ siŏh iông gì ngṳ̄-ngiòng, Dṳ̆ng-guók gó sê dáung cī gūi cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng sê „Háng-ngṳ̄ huŏng-ngiòng“.
 
Dṳ̆ng-guók có̤ cuòi „Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ“ gì mŭk-dék sê niông gáuk dê gì nè̤ng dŭ â̤ huòi-é dó̤i-huŏng gōng sié-nó̤h. Bók-guó ciā ông-dông có̤ gūi sĕk nièng, ciŏng nàng-huŏng iā sâ̤ nè̤ng có̤ mâ̤ báik gōng cê-gă gì „huŏng-ngiòng“ lāu, lêng-ngôi siŏh huŏng-miêng, diŏh bék gì dê-huŏng tŭi-guōng gó có̤ iā ngiák, gó ô chă-bók-dŏ̤ siŏh-buáng ī-siông lièng tiăng dŭ tiăng mâ̤ lì. <ref>[http://www.jfdaily.com/gb/node2/node142/node155/userobject1ai903158.html 教育部:近半数中国人不会说普通话 ''(Gáu-ṳ̆k-buô: chă-bók-dŏ̤ siŏh-buáng gì Dṳ̆ng-guók-nè̤ng mâ̤ báik gōng Pū-tŭng-uâ)''].解放日报.2005年5月10日</ref> Ciŏng-uâng ī-hâiu, céng-hū tŭi-guōng lĭk-dô muōng gă muōng duâi, nàng-huŏng iā sâ̤ siàng-chê gì nè̤ng dŭ cêng gò̤ huāng-dó̤i tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ. <ref name="rthk"/>
 
Gĭng-guó guók-ô-iêng gì piĕ-cūng, muōi siŏh nièng 9 nguŏk hông gì dâ̤ 3 ciáh lā̤-bái sê „ciòng-guók tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ sŏng-diòng-ciŭ“. Céng-hū iā â̤ chók-sék, bô bàng ciòng-guók tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ siĕng-céng siàng-chê, <ref>[http://chinese.xmu.edu.cn/jpkc/yyyyx/%25E7%25BD%2591%25E7%25BB%259C%25E8%25AF%25BE%25E7%25A8%258B/%25E6%258E%25A8%25E5%25B9%25BF%25E6%2599%25AE%25E9%2580%259A%25E8%25AF%259Dlesson3.ppt 推廣普通話先進社區 ''(Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ siĕng-céng siâ-kṳ̆)'']</ref> bô niông ciòng-guók nè̤ng cà̤ lì tì-chók sŏng-diòng kēu-hô̤, gōng gì hô̤ gì ô ciōng-pīng dò̤. Chiông gă̤-dŏng iā sèu káng-giéng gì cêu ô „gōng Pū-tŭng-uâ, siā giĕ-huóng-cê“, „gōng Pū-tŭng-uâ, có̤ ùng-mìng-nè̤ng“(Háng-ngṳ̄: 讲普通话,做文明人); [[iéuéu-dê-nguònghuòng]] gâe̤ng [[siēu-hŏk]] iā sèu káng-giéng gì sê „gōng Pū-tŭng-uâ téng niè-giāng niăh kī“(Háng-ngṳ̄: 讲普通话从娃娃抓起), „ng-gōng huŏng-ngiòng, ng-gōng má-nè̤ng-uâ, có̤ siŏh ciáh hăk-găk gì siēu chê-mìng“(Háng-ngṳ̄: 不讲方言,不讲脏话,做个合格小公民).<ref>[http://office.icxo.com/htmlnews/2006/09/07/928214.htm 推普口號 ''(Tŭi Pū kēu-hô̤)'']</ref> Gì-dṳ̆ng, ô nè̤ng giéng-gáe̤k ciā „gōng Pū-tŭng-uâ, có̤ ùng-mìng-nè̤ng“ ô má gōng „huŏng-ngiòng“ gì nè̤ng „mâ̤ ùng-mìng“ hĕ̤k-ciā „iā-màng“ gì é-sé̤ṳ. Céng-hū gó ciŏng gōng Pū-tŭng-uâ giòng-cié gâe̤ng sié-nó̤h „[[ái-guók-ciō-ngiê]]“ guá-gău, iâ niông gōng „huŏng-ngiòng“ gì iā sâ̤ nè̤ng mâ̤ siōng-kuái. <ref>[http://pth.haedu.cn/dyzn/633349720735948750.html 为什么说推广普通话也是进行爱国主义教育? ''(ká̤-diê gōng Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ iâ sê găk lā̤ có̤ ái-guók-ciō-ngiê gáu-ṳ̆k?)'']</ref>
 
 
[[Category:Ngṳ̄-ngiòng]]
[[Category:Ìng-guòng]]
[[Category:Gáu-ṳ̆k]]
[[Category:Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]]
匿名使用者