「Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
[[File:Dajia-shuo-Putonghua-2817.jpg|thumb|right|200px|[[Siông-hāi]] siŏh ciáh iéu-dê-nguòng guá gì biĕu-ngṳ̄, gà̤-dēng siā: „Kī-dâe̤ng gáuk-nè̤ng gōng Pū-tŭng-uâ, giĕ-huáng ngṳ̄-ngiòng ùng-cê.”]]
'''Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ'''(推廣普通話) sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] diŏh [[Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k]] sāi gáuk cṳ̄ng chiū-dâung tŭi-guōng [[Pū-tŭng-uâ]] gì dâi-gé.<ref>[http://www.edu.cn/20011114/3009780.shtml 国务院关于推广普通话的指示 ''(Guók-ô-iêng ô-guăng tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ gì cī-sê)'']</ref> Dṳ̆ng-guók gì [[hièng-huák]] ciŏng Pū-tŭng-uâ diâng có̤ sê có̤i ciō-iéu gì guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng, gì-tă gì gáuk cṳ̄ng [[Háng-ngṳ̄-cŭk]] ngṳ̄-ngiòng, chŭi-iòng-gōng ké̤ṳk guók-cié gà̤-dēng duâi buô-hông hŏk-ciā gâe̤ng ngṳ̄-ngiòng-hŏk gĭ-gáiu nêng-dêng sê gâe̤ng Pū-tŭng-uâ mâ̤ siŏh iông gì ngṳ̄-ngiòng, Dṳ̆ng-guók gó sê dáung cī gūi cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng sê „Háng-ngṳ̄ huŏng-ngiòng“.
 
Hiêng-câi Dṳ̆ng-guók gáuk dê gì [[guōng-bó̤]] gâe̤ng [[diêng-sê-dài]] găk duâi buô-hông sìng-găng diŏh kĕk Pū-tŭng-uâ lì gōng. Ciòng guók nâ sê [[Guōng-dĕ̤ng]] sāi „huŏng-ngiòng“ gì dĕk-guòng, cuòi gó sê ĭng-ôi diŏh hióng găng-biáh gì [[Hiŏng-gē̤ng]] găkcó̤ găngcéng-biáhdê sŏng-diòng gì nguòng-ĭng. <ref>[http://app3.rthk.org.hk/rthk/news/blog/detail.php?aid=211 廣州電視台或改用普通話廣播惹爭議 ''(Guōng-ciŭ diêng-sê-dài kō̤-nèng gāi siàng sāi Pū-tŭng-uâ īng-kī cĕng-ngiê)'']. 香港电台. 2010-07-07</ref> [[Diêng-sê-kiók]], [[diêng-īng]] iâ sê mâ̤ kīng sāi „Háng-ngṳ̄ huŏng-ngiòng“ lì gōng-uâ, nâ mò̤ sīng-chă mâ̤ tŭng-guó. Găk iā sâ̤ [[hŏk-hâiu]] diē-sié, [[sĭng-săng]] mâ̤ kīng [[hŏk-sĕng]] gōng buáng guó gì „huŏng-ngiòng“, nâ mò̤ â̤ ké̤ṳk niăh lā̤ duâi piĕ-bàng.<ref>[http://www.gd.xinhuanet.com/newscenter/photo/2007-12/12/content_11923138.htm “推土式”推普 ''(Tŭi-tū-gĭ sék gì Tŭi Pū)'']</ref>
 
Dṳ̆ng-guók có̤ cuòi „Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ“ gì mŭk-dék sê niông gáuk dê gì nè̤ng dŭ â̤ huòi-é dó̤i-huŏng gōng sié-nó̤h. Bók-guó ciā ông-dông có̤ gūi sĕk nièng, ciŏng nàng-huŏng iā sâ̤ nè̤ng có̤ mâ̤ báik gōng cê-gă gì „huŏng-ngiòng“ lāu, lêng-ôi siŏh huŏng-miêng, diŏh să̤-buôbék dê-huŏng tŭi-guōng gó có̤ iā ngiák, gó ô chă-bók-dŏ̤ sâ̤siŏh-buáng nè̤ngī-siông lièng tiăng dŭ tiăng mâ̤ lì. <ref>[http://www.jfdaily.com/gb/node2/node142/node155/userobject1ai903158.html 教育部:近半数中国人不会说普通话 ''(Gáu-ṳ̆k-buô: chă-bók-dŏ̤ siŏh-buáng gì Dṳ̆ng-guók-nè̤ng mâ̤ báik gōng Pū-tŭng-dâ)''].解放日报.2005年5月10日</ref> Ciŏng-uâng ī-hâiu, céng-hū tŭi-guōng lĭk-dô muōng gă muōng duâi, nàng-huŏng iā sâ̤ siàng-chê gì nè̤ng dŭ cêng gò̤ huāng-dó̤i tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ.
 
Gĭng-guó guók-ô-iêng gì piĕ-cūng, muōi siŏh nièng 9 nguŏk hông gì dâ̤ 3 ciáh lā̤-bái sê „ciòng-guók tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ sŏng-diòng-ciŭ“. Céng-hū iā â̤ chók-sék, bô bàng ciòng-guók tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ sĭng-céng siàng-chê, bô niông ciòng-guók nè̤ng ô ciŏng tì-chók sŏng-diòng kēu-hô̤. Chiông gă̤-dŏng iā sèu káng-giéng gì cêu ô „gōng Pū-tŭng-uâ, siā giĕ-huóng-cê“, „gōng Pū-tŭng-uâ, có̤ ùng-mìng-nè̤ng“(Háng-ngṳ̄: 讲普通话,做文明人); [[iéu-dê-nguòng]] gâe̤ng [[siēu-hŏk]] iā sèu káng-giéng gì sê „gōng Pū-tŭng-uâ téng niè-giāng niăh kī“(Háng-ngṳ̄: 讲普通话从娃娃抓起), „ng-gōng huŏng-ngiòng, ng-gōng má-nè̤ng-uâ, có̤ siŏh ciáh hăk-găk gì siēu chê-mìng“(Háng-ngṳ̄: 不讲方言,不讲脏话,做个合格小公民).<ref>[http://office.icxo.com/htmlnews/2006/09/07/928214.htm 推普口號 ''(Tŭi Pū kēu-hô̤)'']</ref> Gì-dṳ̆ng, ô nè̤ng giéng-gáe̤k ciā „gōng Pū-tŭng-uâ, có̤ ùng-mìng-nè̤ng“ ô má gōng „huŏng-ngiòng“ gì nè̤ng „mâ̤ ùng-mìng“ hĕ̤k-ciā „iā-màng“ gì é-sé̤ṳ. Céng-hū gó ciŏng gōng Pū-tŭng-uâ giòng-cié gâe̤ng sié-nó̤h „[[ái-guók-ciō-ngiê]]“ guá-gău, iâ niông gōng „huŏng-ngiòng“ gì iā sâ̤ nè̤ng mâ̤ siōng-kuái. <ref>[http://pth.haedu.cn/dyzn/633349720735948750.html 为什么说推广普通话也是进行爱国主义教育? ''(ká̤-diê gōng Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ iâ sê găk lā̤ có̤ ái-guók-ciō-ngiê gáu-ṳ̆k?)'']</ref>
 
 
Găk [[lièng-hăk-guók]] gì «Gŭng-mìng guòng-lĭk gâe̤ng céng-dê guòng-lĭk guók--cié gŭng-iók» diē-sié giĕ-dêng, „siēu só nè̤ng iâ ô sāi cê-gă ngṳ̄-ngiòng gì guòng-lĭk“. Bók-guó, gáu gĭng-dáng Dṳ̆ng-guók gó muôi piĕ-cūng ciā gŭng-iók.
Găk [[lièng-hăk-guók]] gì «Gŭng-mìng guòng-lĭk gâe̤ng céng-dê guòng-lĭk guók-cié gŭng-iók» diē-sié giĕ-dêng, „siēu só nè̤ng iâ ô sāi cê-gă ngṳ̄-ngiòng gì guòng-lĭk“. Bók-guó, gáu gĭng-dáng Dṳ̆ng-guók gó muôi piĕ-cūng ciā gŭng-iók.<ref>[http://www.voachinese.com/content/article-20110401-china-human-rigths-worsening-119057664/780063.html 中国人权告急 国际社会“不寒而栗” ''(Dṳ̆ng-guók ìng-guòng gó̤-gék, guók-cié siâ-huôi „Bók-hàng-ì-lé“)'']</ref><ref>[http://www.bbc.co.uk/zhongwen/simp/china/2013/02/130226_china_reform_petition.shtmlm 中国逾百学者促人大批准权利公约 ''(Dṳ̆ng-guók gūi báik ciáh hŏk-ciā dŭ-cók Ìng-dâi piĕ-cūng guòng-lé gŭng-iók)'']</ref>
 
== Bê-cé̤ṳ ==
{{reflist}}
 
[[Category:Ngṳ̄-ngiòng]]
匿名使用者