「Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
[[File:Dajia-shuo-Putonghua-2817.jpg|thumb|right|200px|[[Siông-hāi]] siŏh ciáh iéu-dê-nguòng guá gì biĕu-ngṳ̄, gà̤-dēng siā: „Kī-dâe̤ng gáuk-nè̤ng gōng Pū-tŭng-uâ, giĕ-huáng ngṳ̄-ngiòng ùng-cê.”]]
'''Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ'''(推廣普通話) sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] diŏh [[Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k]] sāi gáuk cṳ̄ng chiū-dâung tŭi-guōng [[Pū-tŭng-uâ]] gì dâi-gé. Dṳ̆ng-guók gì [[hièng-huák]] ciŏng Pū-tŭng-uâ diâng có̤ sê có̤có̤i ciō-iéu gì guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng, gì-tă gì gáuk cṳ̄ng [[Háng-ngṳ̄-cŭk]] ngṳ̄-ngiòng, chŭi-iòng-gōng ké̤ṳk guók-cié gà̤-dēng duâi buô-hông hŏk-ciā gâe̤ng ngṳ̄-ngiòng-hŏk gĭ-gáiu nêng-dêng sê gâe̤ng Pū-tŭng-uâ mâ̤ siŏh iông gì ngṳ̄-ngiòng, Dṳ̆ng-guók gó sê dáung cī gūi cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng sê „Háng-ngṳ̄ huŏng-ngiòng“.
 
Hiêng-câi Dṳ̆ng-guók gáuk dê gì [[guōng-bó̤]] gâe̤ng [[diêng-sê-dài]] găk duâi buô-hông sìng-găng diŏh kĕk Pū-tŭng-uâ lì gōng. Ciòng guók nâ sê [[Guōng-dĕ̤ng]] sāi „huŏng-ngiòng“ gì dĕk-guòng, cuòi gó sê ĭng-ôi [[Hiŏng-gē̤ng]] găk găng-biáh gì nguòng-ĭng. [[Diêng-sê-kiók]], [[diêng-īng]] iâ sê mâ̤ kīng sāi „Háng-ngṳ̄ huŏng-ngiòng“ lì gōng-uâ, nâ mò̤ sīng-chă mâ̤ tŭng-guó. Găk iā sâ̤ [[hŏk-hâiu]] diē-sié, [[sĭng-săng]] mâ̤ kīng [[hŏk-sĕng]] gōng buáng guó gì „huŏng-ngiòng“, nâ mò̤ â̤ ké̤ṳk niăh lā̤ duâi piĕ-bàng.
匿名使用者