「Dông-ŭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Dông-ŭk'''(動物) sê cī mâ̤ ciŏng ù-gĭ-ŭk hăk siàng ô-gĭ-ŭk, nâ sāi siăh ô-gĭ-ŭk gì, ô găng-gáe̤k, â̤ huāng-sĭk, â̤ ông-dông gì...)
 
'''Dông-ŭk'''(動物) sê cī mâ̤ ciŏng [[ù-gĭ-ŭk]] hăk siàng [[ô-gĭ-ŭk]], nâ sāi siăh ô-gĭ-ŭk gì, ô găng-gáe̤k, â̤ [[huāng-sĭk]], â̤ [[ông-dông]] gì hī siŏh lôi [[sĕng-ŭk]]. Áng sĕng-ŭk-hŏk gì hŭng huák, [[nè̤ng]] iâ â̤ dé̤ṳng sáung siŏh cṳ̄ng dông-ŭk; bók-guó găk [[sĕng-uăk]] gì kēu-ngṳ̄ dâi-dŏng, nè̤ng ng-sê dông-ŭk gì siŏh cṳ̄ng.
 
[[Category:Dông-ŭk]]
匿名使用者