「Chiēng-cāi」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: File:Dedos de la mano (no labels).jpg|thumb|right|200px|Nè̤ng gì chiēng-cāi. Iêu-biĕng gáu cō̤-biĕng: duâi-cāi, giĕ-gáe̤k-ciā, dâi-dŏng-cāi, ù-mìng-cāi gâe...
(Sĭng hiĕk: File:Dedos de la mano (no labels).jpg|thumb|right|200px|Nè̤ng gì chiēng-cāi. Iêu-biĕng gáu cō̤-biĕng: duâi-cāi, giĕ-gáe̤k-ciā, dâi-dŏng-cāi, ù-mìng-cāi gâe...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者