「Mì-niōng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Mì-nuōngMì-niōng
{{twinLAT|微軟}}
[[File:Microsoft logo and wordmark.svg|thumb|right|200px|Mì-nuōngniōng gì [[siŏng-biĕu]]]]
'''Mì-nuōngniōng gŭng-sṳ̆'''(微軟公司, [[Ĭng-ngṳ̄]]: Microsoft Corporation) sê [[Mī-guók]] siŏh ciáh có̤ [[gié-sáung-gĭ]] gì siông-chê gŭng-sṳ̆. 1975 nièng, iù [[Bī-lò̤ Gái-cṳ̀]] gâe̤ng [[Bō̤-lò̤ Ăi-lùng]] lâng ciáh nè̤ng sìng-lĭk. Cūng-buô găh Mī-guók [[Huà-sêng-dáung-ciŭ]] gì [[Lòi-dáik-mūng-dáik]].
 
[[Category:gŭng-sṳ̆]]
[[Category:gié-sáung-gĭ]]
[[Category:Mī-guók]]