「Mā-lài-să̤-ā」調整以後𣍐蜀樣其地方

Chṳ̄-siĕu 183.81.35.176 (Tō̤-lâung) gì 34516 hô̤ siŭ-gāi
(Chṳ̄-siĕu 183.81.35.176 (Tō̤-lâung) gì 34516 hô̤ siŭ-gāi)
'''{{PAGENAME}}̤''' sê sié-gāi gì guók-gă cĭ ék. Ĭ ôi-dé găk [[Dṳ̆ng-nàng Ā]], dṳ̆ng-buô sê [[Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi]].
 
== Lĭk-sṳ̄ ==
==Siâ-huôi==
=== Ìng-kēu ===
===Ngṳ̄-ngiòng===
=== Cŭng-gáu ===
===Ùng-huá===
== Gâing-ék ==
 
[[Category:Ā-ciŭ]]
匿名使用者