「Wikipedia」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
 
== Bàng-uâ Wikipedia ==
'''[[Bàng-uâ]] Wikipedia''' sê sāi [[Hók-ciŭ-uâ]] [[Bàng-uâ-cê]] gâe̤ng [[Hók-ciŭ-uâ]] [[Háng-cê]] siā gì Wikipedia bēng-buōng. Ĭ diŏh 2006 nièng 9 nguŏk 30 hô̤ sìng-lĭk, gáu gĭng-dáng dêu tūng-biáng ô {{NUMBEROFARTICLES}} piĕng dèu-mĕ̤k.
 
== Chăng-kō̤ ==