「Wikipedia」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
無編輯摘要
~ (incorrect interwiki)
~
{{twinLAT|維基百科}}
 
[[File:Wikipedia-logo-v2.svg|thumb|200px|Wikipedia gì dù-biĕu.|right]]
'''Wikipedia''', iâ hô̤ lō̤ '''Wiki Báik-kuŏ''' (Wiki百科) sê 1 buô [[uōng-duô]] [[báik-kuŏ-cuòng-cṳ̆]], găk 2001 nièng 1 nguŏk 15 hô̤ sìng-lĭk. Ĭ gì mŭk-dék sê gióng-lĭk 1 buô uòng-cuòng cê̤ṳ-iù, miēng-hié, dŏ̤-ngṳ̄ gì báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆. Wikipedia ôi cêng sâ̤ nè̤ng tì-gṳ̆ng dĭ-sék gâe̤ng chăng-kō̤ cṳ̆-lâu. Ĭ gâe̤ng ék-buăng gì báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆ có̤i duâi gì chă-biék cêu sê cuòng sié-gái giĕng-dṳ̆k nè̤ng dŭ â̤-sāi lì Wikipedia piĕng-siā, siŭ-gāi, tō̤-lâung ùng-ciŏng, gó-chṳ̄ ĭ gì cṳ̆-nguòng sê dék hŭng-hô gì.