「Gū Lò̤-mā」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: thumb|Gū Lò̤-mā '''Gū Lò̤-mā''' sê Ĕu-ciŭ dĕ̤ng-báe̤k-buô gì gū-cā ùng-mìng, huák-nguòng diŏh Lò̤-mā hâ...
(Sĭng hiĕk: thumb|Gū Lò̤-mā '''Gū Lò̤-mā''' sê Ĕu-ciŭ dĕ̤ng-báe̤k-buô gì gū-cā ùng-mìng, huák-nguòng diŏh Lò̤-mā hâ...)
(Mò̤ chă)
248

次編輯