「Gū Hĭ-lé-nà̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: thumb|Gū Hĭ-lé-nà̤ '''Gū Hĭ-lé-nà̤''' sê Ĕu-ciŭ dĕ̤ng-báe̤k-buô gì gū-cā ùng-mìng, huák-nguòng diŏh Hĭ-lé-nà̤...
(Sĭng hiĕk: thumb|Gū Hĭ-lé-nà̤ '''Gū Hĭ-lé-nà̤''' sê Ĕu-ciŭ dĕ̤ng-báe̤k-buô gì gū-cā ùng-mìng, huák-nguòng diŏh Hĭ-lé-nà̤...)
(Mò̤ chă)
248

次編輯