「Hŏ̤-să̤ Cṳ̆」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: {{Gô-iók Séng-gĭng}} '''{{PAGENAME}}''' (訶西書]) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu g...
(Sĭng hiĕk: {{Gô-iók Séng-gĭng}} '''{{PAGENAME}}''' (訶西書]) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Siēu-sĭng-dĭ-Cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu g...)
(Mò̤ chă)
248

次編輯