「Ī-suói-ā Cṳ̆」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: {{Gô-iók Séng-gĭng}} '''{{PAGENAME}}''' (以賽亞書) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu ...
(Sĭng hiĕk: {{Gô-iók Séng-gĭng}} '''{{PAGENAME}}''' (以賽亞書) sê Ià-sŭ-gáu Gô-iók Séng-gĭng Dâi-sĭng-dĭ-cṳ̆ gì guóng, gé-lṳ̆k gé-lṳ̆k Dáik-géu ...)
(Mò̤ chă)
248

次編輯