「Ché̤ṳng」調整以後𣍐蜀樣其地方

M&Prevolver.jpg
~ (r2.7.1) (机器人添加:ast:Arma de fueu
(M&Prevolver.jpg)
[[File:CheeungM&Prevolver.jpg|thumb|250px|Ché̤ṳng|right]]
'''Ché̤ṳng''' (銃) sê 1 lôi [[ū-ké]] gì tūng-chĭng. Ché̤ṳng tŭng-guó [[huōi-iŏh]] iòng-siĕu [[kĕ̤ng-ké]] sū sék-bóng gì [[nèng-liông]], ciŏng ché̤ṳng-cī (銃籽) ī cêng ká̤ gì [[sók-dô]] huák-siâ chók, sák-siŏng-lĭk cêng duâi. Ché̤ṳng sèu-sèu ké̤ṳk nè̤ng dò̤ lì huâng cô̤i tài nè̤ng, sê iā ngùi-hiēng gì nó̤h, gó-chṳ̄ ô siŏh piĕ [[guók-gă]] dŭ hâing-cié ché̤ṳng gì sāi-ê̤ṳng, cêng-cé mò̤ ṳ̀ng-sé̤ṳ pū-tŭng báh-sáng ô ché̤ṳng.
 
16

次編輯