「Iók-hâng, Nê Cṳ̆」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: {{Sĭng-iók Séng-gĭng}} '''Iók-hâng Nê Cṳ̆̆̆''' (約翰二書) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié. ==Chăng...
(Sĭng hiĕk: {{Sĭng-iók Séng-gĭng}} '''Iók-hâng Nê Cṳ̆̆̆''' (約翰二書) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié. ==Chăng...)
(Mò̤ chă)
170

次編輯