「Nĭk-buōng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
Whtisee (Talk) sū có̤ gì siŭ-gāi duōng kó̤ Thijs!bot gì sèng 1 bĭk bēng-buōng
~
~ Whtisee (Talk) sū có̤ gì siŭ-gāi duōng kó̤ Thijs!bot gì sèng 1 bĭk bēng-buōng)
 
Nĭk-buōng gì tā̤-ṳ̆k bī-gáu chók-miàng gì ô "'''iù-dô̤'''" (柔道), "'''kŭng-chiū-dô̤'''" (空手道) gâe̤ng "'''giéng-dô̤'''" (劍道). "'''Siŏng-páuk'''" (相撲) ék-buăng ké̤ṳk nè̤ng nêng-ùi sê Nĭk-buōng tā̤-ṳ̆k gì dâi-biēu.
 
[[File:Japan_satellite_20100918_01.png|thumb|250px|right]]
 
{{Buáng}}
14

次編輯