「Sông-chiŏng-gâing」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Sông-chiŏng-gâing''' (順昌縣) sê Nàng-bìng-chê gì Hèng-céng dăng-ôi. {{Hók-gióng}} zh:順昌縣
(Sĭng hiĕk: '''Sông-chiŏng-gâing''' (順昌縣) sê Nàng-bìng-chê gì Hèng-céng dăng-ôi. {{Hók-gióng}} zh:順昌縣
(Mò̤ chă)
匿名使用者