「Ciòng-ciŭ」調整以後𣍐蜀樣其地方

~ (機器人 新增: war:Quanzhou
 
== Hèng-céng Dăng-ôi ==
* '''Chê-kṳ̆''': [[Lī-siàng]] (鯉城), [[Hŭng-dĕk]] (丰澤), [[Lŏk-gŏng]] (洛江), [[Ciòng-gĕ̤ng]] (泉港).
* '''Gâing-gék-chê''': [[Siŏh-săi]] (石獅), [[Céng-gŏng]] (晉江), [[Nàng-ăng]] (南安).
* '''Gâing''': [[Hiê-ăng]] (惠安), [[Ăng-kă̤]] (安溪), [[Īng-chŭng]] (永春), [[Dáik-huá]] (德化), [[Gĭng-muòng]] (金門).
 
[[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] siŏng-chĭng [[Gĭng-muòng]] sṳ̆k-ṳ̀ Cuòng-ciŭ, dáng-sê Gĭng-muòng sĭk-cié gŭi [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] guāng-hák.
匿名使用者