Ṳ̆ng-céng Huòng-dá̤

Ṳ̆ng-céng Huòng-dá̤ (雍正皇帝, Muāng-ciŭ-ngṳ̄: ᡥᡡᠸᠠᠯᡳᠶᠠᠰᡠᠨ
ᡨᠣᠪ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ
, 1678 n. 12 ng. 13 h. - 1735 n. 10 ng. 8 h.), miàng Êng-cĭng (胤禛, ᡳᠨ ᠵᡝᠨ), sê Muāng-chĭng gì dâ̤ 4 ciáh huòng-dá̤, 1722 nièng gáu 1735 nièng câi-ôi. Nièng-hô̤ Ṳ̆ng-céng (雍正).

Ṳ̆ng-céng Huòng-dá̤

Ĭ sê Kŏng-hĭ gì dâ̤ 4 ciáh giāng, hŭng Ṳ̆ng-chĭng-uòng (雍親王). Kŏng-hĭ sī lō̤ ī-hâiu dĕng-gĭ. 1735 nièng bâng-sī, miêu-hô̤ Sié-cŭng (世宗), ié-hô̤ Hièng-huòng-dá̤ (憲皇帝). Ĭ gì 4 ciáh giāng Hùng-lĭk ciék-băng.